Müayinə

CMM Təftişi

CMM Müfəttişliyi maşın istehsalı, avtomobil sənayesi, elektronika sənayesi, aerokosmik sənaye və milli müdafiə sənayesi və digər şöbələrdə geniş şəkildə istifadə edilmişdir və müasir sənaye yoxlaması və keyfiyyətə nəzarət üçün əvəzsiz ölçü cihazına çevrilmişdir. İştirak edən sektorlar və sənayelər çox genişdir. Tətbiq sahəsində CMM Təftişi əsasən mexaniki hissələri və elektron komponentləri və müxtəlif forma dözümlülüklərini və mövqe toleranslarını əhatə edir. CMM Təftiş metodundan istifadə etməklə iş parçasının faktiki elementi ilə ideal elementi arasındakı səhvi daha yaxşı mühakimə etmək olar.

CMM Təftişi məhsulun forma və mövqe tolerantlığını yoxlamaq və ölçmək üçün CMM-dən istifadə etməkdir. Məhsulun səhvinin tolerantlıq diapazonunda olub olmadığını müəyyənləşdirin. CMM ölçmə də deyilir. Müasir avtomobil sənayesinin, aerokosmik sənayenin və emal sənayesinin sürətli inkişafı ilə. CMM Təftişi ənənəvi aşkarlama metoduna çevrilmişdir. Emal və istehsal üçün getdikcə daha vacibdir.