İstehsalat avadanlığı

yerli birinci dərəcəli istehsal avadanlıqlarımız və istehsal sınaq avadanlıqlarımız var:

1 0 dəst 8 8 Tondan 8 0 0 Tona qədər tökmə maşınları,

9 dəst C N C emal mərkəzləri,

4 dəst atışma maşını,

Evdə 7 dəst qazma maşını və 9 dəst C N C torna,

C M M yoxlama maşını və dartılma sınağı maşını da mövcuddur.