Sənaye Xəbərləri

Kalıp tökmənin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

2022-04-29
1. Üstünlüklərikalıp tökmətökmə əla ölçü dəqiqliyinə malikdir. Adətən bu, tökmə materialından asılıdır, tipik dəyərlər ilkin 2,5 sm ölçüdə 0,1 mm xəta və hər əlavə 1 sm üçün 0,002 mm xətadır. Digər tökmə prosesləri ilə müqayisədə pres tökmələrin səthi hamar, künclərin radiusu isə təxminən 1-2,5 mikrondur. Təxminən 0,75 mm divar qalınlığı olan tökmə qum qutusu və ya daimi kalıp tökmə ilə müqayisədə istehsal edilə bilər. Bu, məftil gödəkçələr, qızdırıcı elementlər, yüksək möhkəmlikli daşıyıcı səthlər kimi daxili strukturların birbaşa tökülməsinə imkan verir. Digər üstünlüklərə ikincil emaldan qaçmaq və ya azaltmaq qabiliyyəti, yüksək istehsal sürəti, 415 MPa-a qədər tökmə dartılma gücü və yüksək axınlı metalların tökmə qabiliyyəti daxildir.

2. Ən böyük dezavantajıkalıp tökməyüksək qiymətdir. Tökmə avadanlığı, eləcə də qəliblər və qəliblə əlaqəli komponentlər digər tökmə üsullarına nisbətən bahadır. Buna görə də kalıp tökmə istehsal edərkən çox sayda məhsul istehsal etmək daha qənaətlidir. Digər çatışmazlıqlara aşağıdakılar daxildir: bu proses yalnız nisbətən maye metallar üçün uyğundur və tökmə kütləsi 30 qramdan 10 kiloqrama qədər olmalıdır. Normal kalıp tökmədə tökmənin son partiyasında həmişə boşluqlar olacaqdır. Buna görə heç bir istilik müalicəsi və ya qaynaq edilə bilməz, çünki boşluqdakı qaz istilik təsiri altında genişlənəcək, daxili mikro qüsurlara və səthin soyulmasına səbəb olacaqdır.

 Gas Meter Body Die Casting Parts


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept